Kancelaria Adwokacka Warszawa

+48 507 959 266

kancelaria@adwokat-mm.pl

Plan wychowawczy – czym jest

W wyroku rozwodowym sąd precyzuje ustalenia dotyczące zobowiązań obojga małżonków względem siebie oraz ich dzieci po ustaniu małżeństwa. W kwestiach opieki nad małoletnimi dziećmi sąd…
Generic selectors
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors
Strona główna » Poradniki » Plan wychowawczy – czym jest

Plan wychowawczy – czym jest

wrz 10, 2021

W wyroku rozwodowym sąd precyzuje ustalenia dotyczące zobowiązań obojga małżonków względem siebie oraz ich dzieci po ustaniu małżeństwa. W kwestiach opieki nad małoletnimi dziećmi sąd może zażądać przedłożenia gotowego planu wychowawczego. Co to takiego?

Porozumienie rodzicielskie

Plan wychowawczy, innymi słowy porozumienie rodzicielskie, to ustalenia podpisane przez obojga małżonków dotyczące kwestii sprawowania opieki nad dziećmi, a także sposobu realizacji kontaktu z nimi. Jego podstawą prawną jest Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy. Porozumienie podpisane przez obojga rodziców może zastąpić sądowe orzeczenie o kontaktach. Może, ponieważ sąd uwzględni je tylko w przypadku, w którym nie jest ono sprzeczne z dobrem dzieci.

Plan wychowawczy jest instytucją opisaną w przepisie art. 58 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Plan wychowawczy to pisemne porozumienie rodziców co do sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej oraz ustalenia kontaktów z dzieckiem.

Ponieważ to właśnie kwestie opieki wywołują zazwyczaj u rodziców najwięcej emocji, sporządzenie planu wychowawczego na spokojnie, poza salą sądową, może nieco ułatwić przejście przez cały proces rozwodowy. Prawidłowo sporządzony, uwzględniający dobro dziecka plan wychowawczy może także skrócić czas trwania rozprawy rozwodowej.

Jak sporządzić plan wychowawczy?

Polskie prawo nie precyzuje, jak powinno wyglądać porozumienie rodzicielskie. Stanowi wyłącznie o tym, że powinno być sporządzone na piśmie i podpisane przez oboje małżonków. W praktyce przypomina umowę określającą wzajemne prawa i obowiązki rodziców względem dzieci.

Kierowanie się dobrem dziecka, dbanie o jego bezpieczeństwo i prawidłowy rozwój — to najważniejsze założenia planu wychowawczego.

Ustalenie zakresu władzy rodzicielskiej

Sankcją za brak sporządzenia planu wychowawczego jest to, że Sąd samodzielnie ustala zakres władzy rodzicielskiej. Brak porozumienia z art. 58 § 1 k.r. i o. nie prowadzi automatycznie do ograniczenia władzy rodzicielskiej jednego z rodziców. Władza rodzicielska co do zasady powinna być pozostawiona obojgu rodzicom. Jedynie wtedy, kiedy pozostawienie władzy obojgu rodzicom jest sprzeczne z dobrem dziecka, sąd może ograniczyć władzę jednego z rodziców do określonych praw i obowiązków.

Sąd rozwodowy, jak i sami małżonkowie poprzez porozumienie mogą wprowadzić pieczę naprzemienną, polegającą na powierzeniu opieki nad dzieckiem w określonych odstępach czasowych raz jednemu, a raz drugiemu z rozwiedzionych rodziców.

Sąd „uwzględnia”, a nie „może uwzględnić” porozumienie rodziców. Sąd jest związany porozumieniem małżonków co do kontaktów z dzieckiem. Propozycja pisemnego «porozumienia rodziców» jest jednak oceniana pod kontem jej zgodności z prawem, z sytuacją dzieci i w tym zakresie sąd może wprowadzić ewentualnie konieczne poprawki.

Kancelaria Adwokacka Warszawa

Skorzystaj z pomocy doświadczonego Adwokata w Warszawie. Przybliż nam swój problem, a ja wskaże Ci najszybsze i skuteczne rozwiązania sprawy!

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *