Kancelaria Adwokacka Warszawa

+48 507 959 266

kancelaria@adwokat-mm.pl

Wniosek o podwyższenie alimentów

Alimenty, które sąd przyznaje na dziecko po rozwodzie rodziców, nie są stałe. To znaczy, że ich wysokość może się zmniejszyć lub zwiększyć. A wszystko to…
Generic selectors
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors
Strona główna » Poradniki » Wniosek o podwyższenie alimentów

Wniosek o podwyższenie alimentów

lip 7, 2022

Alimenty, które sąd przyznaje na dziecko po rozwodzie rodziców, nie są stałe. To znaczy, że ich wysokość może się zmniejszyć lub zwiększyć. A wszystko to zależy od sytuacji majątkowej rodzica, zarówno płacącego alimenty, jak i tego, który w imieniu dziecka je pobiera. Nie oznacza to jednak, że zawsze jest to możliwe.

Kiedy rodzic może wnioskować o podniesienie alimentów?

Jedną z przesłanek do podwyższenia wysokości alimentów na dziecko jest sytuacja, w której rodzic zobowiązany do ich płacenia otrzymał w pracy podwyżkę lub zmienił pracę na lepiej płatną. Oznacza to, że jego sytuacja majątkowa uległa poprawie, jest więc w stanie ponosić większe koszty związane z utrzymaniem dziecka. Z poprawą sytuacji majątkowej wiąże się również otrzymanie spadku lub darowizny przez osobę zobowiązaną. Z drugiej strony należy pochylić się nad sytuacją finansową dziecka. Przesłanką do podwyższenia alimentów będzie także pogorszenie się sytuacji materialnej dziecka i rodzica, z którym ono mieszka, a więc np. utrata pracy lub pogorszenie się możliwości zarobkowych, związanych np. ze zdrowiem rodzica. Sąd może także uwzględnić wniosek o podniesienie alimentów związany z dorastaniem dziecka – kiedy ono dorasta, wzrastają także jego potrzeby, które są związane np. z edukacją lub rozwojem jego pasji. Powodem, dla którego można wnosić o podwyższenie alimentów, jest także pogorszenie się stanu zdrowia dziecka, kiedy to np. pojawiają się opłaty związane z leczeniem, rehabilitacją lub konieczność stałej opieki nad dzieckiem, przez co rodzic sprawujący opiekę nie może pracować zawodowo.

Kto może złożyć wniosek o podwyższenie alimentów?

Z takim wnioskiem może wystąpić do sądu zarówno rodzic sprawujący opiekę nad dzieckiem, jak i samo dziecko – o ile osiągnęło pełnoletniość. Alimenty należą się bowiem także pełnoletnim dzieciom, które kontynuują edukację i które nie są w stanie utrzymać się samodzielnie, np. nie są jeszcze w stanie podjąć pracy zarobkowej.

Co powinien zawierać wniosek o podwyższenie alimentów?

Przede wszystkim uzasadnienie, dlaczego rodzic (lub dziecko) stara się o podwyższenie alimentów. Musi ono być poparte dowodami. Mogą nimi być np. zestawienie wydatków wraz z rachunkami lub fakturami, zaświadczenia i uczestnictwie w zajęciach dodatkowych lub popieraniu nauki czy przyjęcia na studia, a także zeznania świadków. We wniosku należy również wskazać wartość, a więc różnicę, między wysokością aktualnych alimentów a wnioskowaną kwotą. Ponadto należy zadbać o kwestie formalne, a więc: oznaczenie sądu i wydziału oraz stron (imion i nazwisk rodziców), informację, czego dotyczy wniosek, listę załączników oraz własnoręczny podpis.

Jak często można składać wniosek?

Przepisy nie definiują, ile razy można wnioskować o podwyższenie alimentów oraz ile czasu musi upłynąć pomiędzy takimi wnioskami. Nie istnieją także regulacje dotyczące maksymalnej kwoty alimentów. Sąd zawsze bierze pod uwagę możliwości zarobkowe osoby zobowiązanej. I zawsze przyjmuje, że poziom życia dziecka uprawnionego do alimentów musi być taki sam, jak jego rodzica.

Jako adwokat zajmująca się sprawami rodzinnymi, chętnie pomogę Ci w stworzeniu odpowiedniego wniosku. Zapraszam do kontaktu telefonicznego lub wizyty w mojej kancelarii w Warszawie.

Kancelaria Adwokacka Warszawa

Skorzystaj z pomocy doświadczonego Adwokata w Warszawie. Przybliż nam swój problem, a ja wskaże Ci najszybsze i skuteczne rozwiązania sprawy!

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *